Network Information Center Home | Services | FAQ | About Us | English
Step 0 E-Commerce Service
Advanced E-Commerce that Fits Market Needs.
 
Need E-Commerce
... Click eComBot
 
 
ข้อดี
E-Com Bot คือ โปรแกรม E-Commerce สำเร็จรูปที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ท่าน "ง่ายต่อการปรับแต่ง" ตามกลยุทธ์การขาย ที่ได้จัดวางไว้

องค์ประกอบ
E-Com Bot ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนแรก คือ "ระบบ Shopping Cart" ซึ่งท่านสามารถปรับแต่ง ให้เข้ากับลักษณะของสินค้า หรือพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ ของกลุ่มเป้าหมาย ได้โดยง่าย ส่วนที่สอง คือ "Secure Payment System" หรือระบบรับชำระเงินแบบปลอดภัย ที่มีการเข้ารหัสถึงสองชั้น คือ ตามมาตรฐาน SSL และ "CryptBot" เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลบัตรเครดิตของกลุ่มเป้าหมาย ไปถึงมือของท่านอย่างปลอดภัย และส่วนที่สาม คือ "Special Promotion Handling Software" หรือโปรแกรม จัดการงานส่งเสริมการตลาด หรือการขาย เช่น ในเรื่องของการให้ส่วนลดตามปริมาณการขาย โดยอัตโนมัติ, ระบบสะสมแต้ม, ระบบสมาชิก, หรือแจ็คพ็อตเซล เป็นต้น และนอกจากนี้แล้ว เราก็ยังมีระบบ "E-X-Commerce สำหรับให้บริการด้านการส่งออกด้วย ซึ่งระบบนี้สามารถที่จะสร้าง Proforma Invoice ได้โดยอัตโนมัติ

ท่านสามารถดูตัวอย่างได้จาก ร้านค้าอ้างอิง ของเรา ซึ่งร้านค้าเหล่านี้ ได้เปิดขายสินค้าจริงมานานแล้ว หรือจะดูตัวอย่างของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบเฉพาะ ที่เหมาะสมกับแต่ละสินค้า หรือกลยุทธ์การขายได้จากตัวอย่างข้างล่างนี้

รูปแบบที่หลากหลายของ E-Commerce
Easy-looking cart
Pop-up shopping
Select your color
E-X-Commerce
Wholesale/Export order
Hotel reservation
Tour package reservation
Handling charge
 

Questions? Please email webmaster@thainic.net
© Copyright 1999 - Max Savings (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.

Please read our Disclaimer.