Network Information Center Home | Services | FAQ | About Us | English
Step 0 Web Forwarding
Free Hosting Service  
เชื่อหรือไม่ว่า ท่านสามารถที่จะเช่าโฮสต์ หรือ Server ภายใต้ชื่อโดเมนของท่านได้ "ฟรี" คือ ไม่ต้องเสียค่าเช่ารายเดือน แค่เสียค่าจัดตั้งระบบการส่งต่อเว็บ หรือ forwarding เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เพราะวิธีนี้จะเป็นการผูกโยง ชื่อโดเมนของท่าน ไปยังเว็บเพจของท่าน ซึ่งเป็นเว็บฟรีที่ท่านหาได้ทั่วไป ในเวลานี้ โดยที่บุคคลอื่นจะเห็นเพียง ชื่อโดเมนของท่านเท่านั้น วิธีนี้ เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการจดทะเบียน ชื่อโดเมนเท่านั้น

Prices & Specifications :

Web Hosting Monthly FeeFREE
Forwarding Setup1,800.- Baht/yr.

1. อยากได้โฮสต์ฟรีมั้ยครับ ? ถ้า "อยาก" ละก็ โปรดบอกชื่อที่คุณจดทะเบียน ไว้กับเรามาได้เลย คือชื่อ : (ถ้าท่านยังไม่ได้จดทะเบียนไว้ ก็ให้ไปจดได้ที่บริการ "Domain Name Parking" ก่อนครับ) และเว็บฟรีของท่านอยู่ที่ :  
 
2. ท่านจดชื่อโดเมนไว้ที่ใด ?
  ThaiNIC    ISP อื่น
 
 
  จากนั้น ก็คลิกปุ่ม ได้เลย ระบบจะจัดการให้ท่านเอง  

หมายเหตุ
1. ราคาข้างต้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้เรียบร้อยแล้ว
2. ราคาข้างต้นไม่รวมค่าออกแบบและพัฒนาเว็บเพจ
3. ค่าเช่าหรือทำ Web Hosting "ฟรี" นั้นหมายถึงการใช้โฮสต์ หรือเว็บเพจฟรีจากผู้ให้บริการรายอื่น เช่น www.geocity.com, www.hypermart.com หรือเชื่อมลิงค์ ไปยังร้านค้าของคุณ ที่ www.ecombot.com เป็นต้น ซึ่งชื่อที่ท่านได้นี้ เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ฟรี ดังกล่าว โดยอัตโนมัติ และล็อคไว้เป็นชื่อโดเมนของท่านตลอดเวลา
4. กรณีที่ท่านจดทะเบียนไว้ก่อนแล้วกับผู้ให้บริการรายอื่น ท่านจักต้องเสียค่าโอนย้ายชื่อโดเมน ของท่าน มายัง ThaiNIC ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวน 1,800.- บาท/ปี
 
 

Questions? Please email webmaster@thainic.net
© Copyright 1999 - Max Savings (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.

Please read our Disclaimer.